69/1/3 Nguyễn Gia Trí - P.25 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

0931 735 777

bongvietnamvcc@gmail.com

EN VN

Thông báo về việc thay đổi số nhà của văn phòng công ty

Ngày đăng: 09/03/2022 08:58 AM

    Căn cứ chứng nhận số nhà số 2120/VN-UBND ngày 5/6/2019 của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh; Công văn số 28/CTB-TCHC ngày 18/6/2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bông Việt Nam về việc thay đổi số nhà văn phòng Công ty. Công ty cổ phần Bông Việt Nam xin thông báo địa chỉ mới: Số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

    Công ty cổ phần Bông Việt Nam thông báo đến các đơn vị biết để tiện liên lạc và làm các thủ tục liên quan.

    Hotline
    Hotline