69/1/3 Nguyễn Gia Trí - P.25 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

0931 735 777

bongvietnamvcc@gmail.com

EN VN

Công bố kết quả ĐHĐCĐ năm 2016. Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2015.

Ngày đăng: 15/04/2022 01:44 PM
    Hotline
    Hotline