69/1/3 Nguyễn Gia Trí - P.25 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

0931 735 777

bongvietnamvcc@gmail.com

EN VN

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Bông Việt Nam tại các công ty con.

Ngày đăng: 08/03/2022 10:06 PM
    Hotline
    Hotline