69/1/3 Nguyễn Gia Trí - P.25 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

0931 735 777

bongvietnamvcc@gmail.com

EN VN

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Bông Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày đăng: 09/03/2022 09:08 AM

   Ngày 25 tháng 5 năm 2015 tại Hội trường, Đảng bộ Công ty cổ phần Bông Việt Nam đã tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Tham dự đại hội gồm 36 đảng viên đang sinh hoạt tại 5 Chi bộ trực thuộc. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Liên Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy khối.

  Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020

   

    Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ V (2010-2015), đồng chí Trần Anh Hào, Bí thư Đảng ủy, thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội đã khái quát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ V. Trong đó nêu rõ:

         Đảng bộ công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong công tác cũng như trong sinh hoạt; tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong toàn công ty. Sinh hoạt thường kỳ của Đảng ủy và Chi bộ trực thuộc có nhiều tiến bộ, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên.

         Về sản xuất kinh doanh, trong tình hình khó khăn chung Đảng bộ và tập thể lãnh đạo công ty đã chủ động và có những quyết định kịp thời, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh sản xuất lúa giống cấp xác nhận và những sản phẩm có ưu thế; khai thác hiệu quả một số cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm sản xuất kinh doanh không lỗ, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước; cổ tức hàng năm 10-20%.

         Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là: Xây dựng Đảng bộ công ty trong sạch, vững mạnh đủ năng lực và trình độ lãnh đạo, chỉ đạo công ty phát triển trong tình hình mới. Sắp xếp và cơ cấu lại tổ chức doanh nghiệp; mở rộng hợp tác, đẩy mạnh kinh doanh đa ngành; xác định được sản phẩm cốt lõi có lợi thế so sánh và sức cạnh tranh; bảo đảm sự phát triển ổn định của công ty.

  Đồng chí Lê Thị Liên Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy khối phát biểu tại Đại Hội

   

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Lê Thị Liên, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy khối đã bày tỏ sự vui mừng được đến tham dự đại hội của Đảng bộ Công ty cổ phần Bông Việt Nam, đồng chí đánh giá cao kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ qua và cho rằng trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, của ngành các kết quả đạt được tương đối toàn diện, đặc biệt về xây dựng đảng và sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới và nhất nhắn nhủ Đảng bộ công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, nắm bắt cơ hội xây dựng công ty phát triển bền vững.

  Hotline
  Hotline