69/1/3 Nguyễn Gia Trí - P.25 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

0931 735 777

bongvietnamvcc@gmail.com

EN VN

Nghị quyết 16/NQ-HĐQT-BVN ngày 22/6/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc

Ngày đăng: 08/03/2022 10:03 PM
    Hotline
    Hotline