69/1/3 Nguyễn Gia Trí - P.25 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

0931 735 777

bongvietnamvcc@gmail.com

EN VN

Thông báo thay đổi thời gian đăng ký đấu giá cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt Nam sở hữu tại Công ty cổ phần Bông Việt Nam

Ngày đăng: 17/04/2022 10:59 AM
    Hotline
    Hotline