69/1/3 Nguyễn Gia Trí - P.25 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

0931 735 777

bongvietnamvcc@gmail.com

EN VN

Tin tức

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 1

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 1

Ngày đăng: 17/04/2022 01:35 AM

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 1
Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bông Việt Nam do Tập đoàn Dệt may sở hữu

Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bông Việt Nam do Tập đoàn Dệt may sở hữu

Ngày đăng: 17/04/2022 01:33 AM

Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bông Việt Nam do Tập đoàn Dệt may sở hữu
Nghị quyết

Nghị quyết

Ngày đăng: 17/04/2022 01:31 AM

Nghị quyết
Nghị quyết 20 NQ HĐQT BVN ngày 22 7 2020 về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh trực thuộc

Nghị quyết 20 NQ HĐQT BVN ngày 22 7 2020 về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh trực thuộc

Ngày đăng: 15/04/2022 03:11 PM

Nghị quyết 20 NQ HĐQT BVN ngày 22 7 2020 về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh trực thuộc
Nghị quyết 19 NQ HĐQT BVN ngày 2172020 về việc đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời áp mái

Nghị quyết 19 NQ HĐQT BVN ngày 2172020 về việc đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời áp mái

Ngày đăng: 15/04/2022 03:11 PM

Nghị quyết 19 NQ HĐQT BVN ngày 2172020 về việc đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời áp mái
Nghị quyết 18 NQ HĐQT BVN ngày 01 7 2020 về việc bán căn hộ 1 12C Block A, căn hộ Carina Plaza, P 16  Q8  TP  HCM

Nghị quyết 18 NQ HĐQT BVN ngày 01 7 2020 về việc bán căn hộ 1 12C Block A, căn hộ Carina Plaza, P 16 Q8 TP HCM

Ngày đăng: 15/04/2022 03:10 PM

Nghị quyết 18 NQ HĐQT BVN ngày 01 7 2020 về việc bán căn hộ 1 12C Block A, căn hộ Carina Plaza, P 16 Q8 TP HCM
Nghị quyết 17 NQ HĐQT BVN ngày 29 6 2020 về việc bán cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Sợi Phú Bài Sợi Phú Bài

Nghị quyết 17 NQ HĐQT BVN ngày 29 6 2020 về việc bán cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Sợi Phú Bài Sợi Phú Bài

Ngày đăng: 15/04/2022 03:08 PM

Nghị quyết 17 NQ HĐQT BVN ngày 29 6 2020 về việc bán cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Sợi Phú Bài Sợi Phú Bài
Nghị quyết 16 NQ HĐQT BVN ngày 22 6 2020 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc

Nghị quyết 16 NQ HĐQT BVN ngày 22 6 2020 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc

Ngày đăng: 15/04/2022 03:07 PM

Nghị quyết 16 NQ HĐQT BVN ngày 22 6 2020 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc
Nghị quyết 15NQ-HĐQT-BVN về việc bán đất tại tổ 3, thị trấn Kong Chro, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai

Nghị quyết 15NQ-HĐQT-BVN về việc bán đất tại tổ 3, thị trấn Kong Chro, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 15/04/2022 03:05 PM

Nghị quyết 15NQ-HĐQT-BVN về việc bán đất tại tổ 3, thị trấn Kong Chro, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai
Nghị quyết 14 NQ-HĐQT-BVN về việc cho thuê đất tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 14 NQ-HĐQT-BVN về việc cho thuê đất tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng: 15/04/2022 02:57 PM

Nghị quyết 14 NQ-HĐQT-BVN về việc cho thuê đất tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Nghị quyết 13NQ-HĐQT-BVN về việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ tại Chi nhánh công ty cổ phần Bông Việt Nam tại Gia Lai

Nghị quyết 13NQ-HĐQT-BVN về việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ tại Chi nhánh công ty cổ phần Bông Việt Nam tại Gia Lai

Ngày đăng: 15/04/2022 02:56 PM

Nghị quyết 13NQ-HĐQT-BVN về việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ tại Chi nhánh công ty cổ phần Bông Việt Nam tại Gia Lai
Công bố thông tin

Công bố thông tin

Ngày đăng: 15/04/2022 02:55 PM

Công bố thông tin
Công bố thông tin về việc thành lập và giải thể phòng chức năng Công ty cổ phần Bông Việt Nam

Công bố thông tin về việc thành lập và giải thể phòng chức năng Công ty cổ phần Bông Việt Nam

Ngày đăng: 15/04/2022 02:49 PM

Công bố thông tin về việc thành lập và giải thể phòng chức năng Công ty cổ phần Bông Việt Nam
Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: 15/04/2022 02:47 PM

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày đăng: 15/04/2022 02:45 PM

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hôi cổ đông thường niên năm 2021

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hôi cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng: 15/04/2022 02:28 PM

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hôi cổ đông thường niên năm 2021
Công bố thông tin về việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài

Công bố thông tin về việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài

Ngày đăng: 15/04/2022 02:27 PM

Công bố thông tin về việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bông Việt Nam

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bông Việt Nam

Ngày đăng: 15/04/2022 02:26 PM

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bông Việt Nam
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Bông Việt Nam tại các công ty con

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Bông Việt Nam tại các công ty con

Ngày đăng: 15/04/2022 02:23 PM

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Bông Việt Nam tại các công ty con
Công bố thông tin về tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018

Công bố thông tin về tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018

Ngày đăng: 15/04/2022 02:22 PM

Công bố thông tin về tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018
Công bố thông tin về chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Công bố thông tin về chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Ngày đăng: 15/04/2022 02:18 PM

Công bố thông tin về chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
Công bố thông tin về cổ đông lớn

Công bố thông tin về cổ đông lớn

Ngày đăng: 15/04/2022 02:01 PM

Công bố thông tin về cổ đông lớn
Công bố thông tin thay đổi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu Chủ tịch HĐQT công ty

Công bố thông tin thay đổi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu Chủ tịch HĐQT công ty

Ngày đăng: 15/04/2022 02:00 PM

Công bố thông tin thay đổi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu Chủ tịch HĐQT công ty
Công bố thông tin ngày đại hội đồng cổ đông năm 2019

Công bố thông tin ngày đại hội đồng cổ đông năm 2019

Ngày đăng: 15/04/2022 01:59 PM

Công bố thông tin ngày đại hội đồng cổ đông năm 2019
Hotline
Hotline