69/1/3 Nguyễn Gia Trí - P.25 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

0931 735 777

bongvietnamvcc@gmail.com

EN VN

Tin tức

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày đăng: 09/03/2023 02:49 PM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Ngày đăng: 27/02/2023 03:10 PM

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Ngày đăng: 18/01/2023 01:46 PM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Ngày đăng: 27/04/2022 04:48 PM

Công bố thông tin 24h
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

Ngày đăng: 15/04/2022 10:53 AM

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Ngày đăng: 06/04/2022 03:15 PM

Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông và giấy ủy quyền
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Ngày đăng: 10/03/2022 03:21 PM

Báo cáo tài chính năm 2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày đăng: 10/03/2022 02:58 PM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo về việc thay đổi số nhà của văn phòng công ty

Thông báo về việc thay đổi số nhà của văn phòng công ty

Ngày đăng: 09/03/2022 08:58 AM

Căn cứ chứng nhận số nhà số 2120/VN-UBND ngày 5/6/2019 của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh; Công văn số 28/CTB-TCHC ngày 18/6/2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bông Việt Nam về việc thay đổi số nhà văn phòng Công ty. Công ty cổ phần Bông Việt Nam xin thông báo địa chỉ mới: Số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Bông Việt Nam thông báo đến các đơn vị biết để tiện liên lạc và làm các thủ tục liên quan.
Nghị quyết 13/NQ-HĐQT-BVN về việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ tại Chi nhánh công ty cổ phần Bông Việt Nam tại Gia Lai

Nghị quyết 13/NQ-HĐQT-BVN về việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ tại Chi nhánh công ty cổ phần Bông Việt Nam tại Gia Lai

Ngày đăng: 08/03/2022 10:04 PM

Xem file đính kèm/templates/pictures/content/Thanh lý tài sản CN Gia Lai.pdf
Hotline
Hotline