69/1/3 Nguyễn Gia Trí - P.25 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

0931 735 777

bongvietnamvcc@gmail.com

EN VN

Tin tức

Công bố thông tin kết quả đại hội cổ đông năm 2017

Công bố thông tin kết quả đại hội cổ đông năm 2017

Ngày đăng: 15/04/2022 01:58 PM

Công bố thông tin kết quả đại hội cổ đông năm 2017
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán

Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán

Ngày đăng: 15/04/2022 01:57 PM

Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán
Công bố thông tin cổ đông lớn năm 2019

Công bố thông tin cổ đông lớn năm 2019

Ngày đăng: 15/04/2022 01:54 PM

Công bố thông tin cổ đông lớn năm 2019
Công bố thông tin cổ đông lớn đến ngày 30 3 2018

Công bố thông tin cổ đông lớn đến ngày 30 3 2018

Ngày đăng: 15/04/2022 01:54 PM

Công bố thông tin cổ đông lớn đến ngày 30 3 2018
Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng Giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Mộc dấu, chữ ký Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và kế toán trưởng

Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng Giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Mộc dấu, chữ ký Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và kế toán trưởng

Ngày đăng: 15/04/2022 01:53 PM

Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng Giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Mộc dấu, chữ ký Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và kế toán trưởng
Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Ngày đăng: 15/04/2022 01:52 PM

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Công bố thông tin bổ nhiệm chức vụ điều hành công ty

Công bố thông tin bổ nhiệm chức vụ điều hành công ty

Ngày đăng: 15/04/2022 01:51 PM

Công bố thông tin bổ nhiệm chức vụ điều hành công ty
Công bố thông tin 24h kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công bố thông tin 24h kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày đăng: 15/04/2022 01:50 PM

Công bố thông tin 24h kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công bố thông tin 24 giờ về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2018

Công bố thông tin 24 giờ về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2018

Ngày đăng: 15/04/2022 01:49 PM

Công bố thông tin 24 giờ về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2018
Công bố thông tin 24 giờ về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2017

Công bố thông tin 24 giờ về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2017

Ngày đăng: 15/04/2022 01:48 PM

Công bố thông tin 24 giờ về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2017
Công bố thông tin 24 giờ kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2019 và bầu bổ sung ủy viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Công bố thông tin 24 giờ kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2019 và bầu bổ sung ủy viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Ngày đăng: 15/04/2022 01:47 PM

Công bố thông tin 24 giờ kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2019 và bầu bổ sung ủy viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
Công bố thông tin 24 giờ kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công bố thông tin 24 giờ kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày đăng: 15/04/2022 01:46 PM

Công bố thông tin 24 giờ kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công bố thông tin 24 giờ kết quả đại hội cổ đông năm 2018 và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

Công bố thông tin 24 giờ kết quả đại hội cổ đông năm 2018 và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

Ngày đăng: 15/04/2022 01:45 PM

Công bố thông tin 24 giờ kết quả đại hội cổ đông năm 2018 và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát
Công bố kết quả ĐHĐCĐ năm 2016. Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2015.

Công bố kết quả ĐHĐCĐ năm 2016. Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2015.

Ngày đăng: 15/04/2022 01:44 PM

Công bố kết quả ĐHĐCĐ năm 2016. Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2015.
Cong bo thong tin thay doi chưng nhan dang ky doanh nghiep (G)

Cong bo thong tin thay doi chưng nhan dang ky doanh nghiep (G)

Ngày đăng: 15/04/2022 01:43 PM

Cong bo thong tin thay doi chưng nhan dang ky doanh nghiep (G)
Cong bo thong tin 2017

Cong bo thong tin 2017

Ngày đăng: 15/04/2022 01:42 PM

Cong bo thong tin 2017
Cong bo thong tin 35 160420 (B)

Cong bo thong tin 35 160420 (B)

Ngày đăng: 15/04/2022 01:42 PM

Cong bo thong tin 35 160420 (B)
Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài

Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài

Ngày đăng: 15/04/2022 01:41 PM

Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn tại Công ty CP Sợi Phú Bài

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn tại Công ty CP Sợi Phú Bài

Ngày đăng: 15/04/2022 01:40 PM

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn tại Công ty CP Sợi Phú Bài
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày đăng: 15/04/2022 01:39 PM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Ngày đăng: 15/04/2022 01:38 PM

Báo cáo thường niên năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

Ngày đăng: 15/04/2022 01:36 PM

Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị công trị công ty năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công trị công ty năm 2017

Ngày đăng: 15/04/2022 01:33 PM

Báo cáo tình hình quản trị công trị công ty năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Ngày đăng: 15/04/2022 01:32 PM

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
Hotline
Hotline