69/1/3 Nguyễn Gia Trí - P.25 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

0931 735 777

bongvietnamvcc@gmail.com

EN VN

Tin tức

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam

Ngày đăng: 17/04/2022 11:15 AM

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam
Thông báo về việc thay đổi giá và hoa hồng đại lý sản phẩm nấm linh chi đỏ

Thông báo về việc thay đổi giá và hoa hồng đại lý sản phẩm nấm linh chi đỏ

Ngày đăng: 17/04/2022 11:14 AM

Thông báo về việc thay đổi giá và hoa hồng đại lý sản phẩm nấm linh chi đỏ
Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 1

Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 1

Ngày đăng: 17/04/2022 11:13 AM

Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 1
Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: 17/04/2022 11:12 AM

Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày đăng: 17/04/2022 11:11 AM

Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Thông báo về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Bông Việt Nam

Thông báo về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Bông Việt Nam

Ngày đăng: 17/04/2022 11:11 AM

Thông báo về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Bông Việt Nam
Thông báo về việc cho thuê khu đất tại Long Thành, Đồng Nai

Thông báo về việc cho thuê khu đất tại Long Thành, Đồng Nai

Ngày đăng: 17/04/2022 11:10 AM

Thông báo về việc cho thuê khu đất tại Long Thành, Đồng Nai
Thông báo về việc bán xe ô tô bốn chỗ

Thông báo về việc bán xe ô tô bốn chỗ

Ngày đăng: 17/04/2022 11:09 AM

Thông báo về việc bán xe ô tô bốn chỗ
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày đăng: 17/04/2022 11:08 AM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017

Ngày đăng: 17/04/2022 11:07 AM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019

Ngày đăng: 17/04/2022 11:06 AM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019
Thông báo về điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 và ngày tổ chức ĐHCĐ 2021

Thông báo về điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 và ngày tổ chức ĐHCĐ 2021

Ngày đăng: 17/04/2022 11:05 AM

Thông báo về điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 và ngày tổ chức ĐHCĐ 2021
Thông báo về đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018

Thông báo về đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018

Ngày đăng: 17/04/2022 11:05 AM

Thông báo về đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018
Thông báo trả cổ tức năm 2018

Thông báo trả cổ tức năm 2018

Ngày đăng: 17/04/2022 11:03 AM

Thông báo trả cổ tức năm 2018
Thông báo trả cổ tức năm 2017

Thông báo trả cổ tức năm 2017

Ngày đăng: 17/04/2022 11:02 AM

Thông báo trả cổ tức năm 2017
Thông báo trả cổ tức năm 2016

Thông báo trả cổ tức năm 2016

Ngày đăng: 17/04/2022 11:02 AM

Thông báo trả cổ tức năm 2016
Thông báo trả cổ tức năm 2015

Thông báo trả cổ tức năm 2015

Ngày đăng: 17/04/2022 11:01 AM

Thông báo trả cổ tức năm 2015
Thông báo thay đổi thời gian đăng ký đấu giá cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt Nam sở hữu tại Công ty cổ phần Bông Việt Nam

Thông báo thay đổi thời gian đăng ký đấu giá cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt Nam sở hữu tại Công ty cổ phần Bông Việt Nam

Ngày đăng: 17/04/2022 10:59 AM

Thông báo thay đổi thời gian đăng ký đấu giá cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt Nam sở hữu tại Công ty cổ phần Bông Việt Nam
Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày đăng: 17/04/2022 10:58 AM

Thông báo thay đổi nhân sự
Thông báo tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng: 17/04/2022 10:57 AM

Thông báo tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng: 17/04/2022 10:56 AM

Thông báo tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Hotline
Hotline