69/1/3 Nguyễn Gia Trí - P.25 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

0931 735 777

bongvietnamvcc@gmail.com

EN VN

Thông báo về điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 và ngày tổ chức ĐHCĐ 2021

Ngày đăng: 07/03/2022 11:02 AM

    Thông báo về điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 và ngày tổ chức ĐHCĐ 2021

    Xem file đính kèm/templates/pictures/content/điều chỉnh ngày đại hội.pdf

    Hotline
    Hotline